İngilizce Öğrenme Programı

İngilizce resmi veya fiili resmî dili ya da ulusal dil ve nüfusun çoğunluğu tarafından yerel olarak konuşulduğu ülkeler
Resmi bir dil olduğu ülkeler ama anadili değil.
Knowledge of English EU map.svg
Avrupada İngilizce konuşulma oranları.
İngilizce (Bu ses hakkında English (yardım·bilgi), İngilizce söylenişi: /ɪŋɡlɪʃ) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelandada yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından da kullanılmaktadır.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk küresel ortak dil olarak tanımlanmaktadır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. Dilin Britanya Adalarından öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğunun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.

İngilizce, dünya üzerinde 1,8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılır. İngilizce artık birçok meslekte gereklilik haline gelmiştir. Dünya üzerinde birçok ülkede resmî dil İngilizcedir. Resmî dil olmadığı pek çok ülkede de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Birleşmiş Milletlerin resmî dilidir. İngilizcenin hızla büyümesinin dünyada birçok dilin ölümüne neden olduğu ve dilsel çeşitliliği azalttığı iddia edilir. bununla birlikte İngilizcenin zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahip olduğu da düşünülür.

İngilizce, Cermen dil grubuna dahildir. Kavimler Göçü ile yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri bir dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine Anglik demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adalarında kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncilin başlıca çevirilerinden birinin dili olan Latinceyi getirmiş ve uzun yıllar Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile Normanca denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1066da Hastings Savaşıyla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltereyi fethi, aynı zamanda İngilterenin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde, Birleşik Krallıkta, Avustralyada, Kanadada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde ana dil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

Buraya Firmanı Ekle
Email ile paylaş Facebook ile paylaş Google ile paylaş Twitter ile paylaş
İngilizce Kursu
Tarih Yorum

Tüm Yorumlar Listelendi.